Rundtur på de finansielle markeder – kommer 2022

Jacob kommer omkring både politik, økonomi og ikke mindst aktiemarkedet med et bud på afkastudsigterne og temaerne i den kommende tid.

Jacob Pedersen analyserer og udarbejder som Sydbanks aktieanalysechef bankens aktiestrategi. Han har ansvaret for bankens aktieanalyseafdeling, som tæller i alt fire analytikere. Han udstikker Sydbanks holdning til investering i de globale aktiemarkeder og forskellige geografiske regioner. Jacob kommenterer med sit indgående kendskab og store erfaring på alle aktiemarkedsrelevante tendenser fra indtjeningsforventninger til værdiansættelse over politiske risici, investorhumør, geografisk aktieporteføljefordeling mm.

Jacob dækker og analyserer ligeledes virksomhederne Vestas og SAS. Derfor bidrager han gerne med kommentarer, analyser og indsigt i disse virksomheder – og udviklingstendenser inden for luftfart og vindmølleindustrien

Jacob Pedersen har været ansat i Sydbank siden 2002, er bankuddannet og har en HD i finansiering, ligesom han er CFA Charterholder.

Deltagelse:
Det er gratis at deltage, men der kan være begrænset pladser grundet Covid-19, så tilmelding er påkrævet. No-show fee er 300 kr. ex. moms.

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig pr. mail til Patrick på mail: pt@vistiunlimited.com senest den 10. september 2021